Participating Teams

Kazakhstan team Composition

Kazakhstan
Team manager
Yermek Syrlybayev
Head coach
Nelli Chsherbakova
Assistant coach
Bakhytzhan Baitureyev
Doctor
Grigoriy Topkin
Therapist / trainer
Sergey Adiyanov
Journalist
Pavel Tsybulin
No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Natalya ZHUKOVA ZHUKOVA 29/03/1980 184 72 295 280
C 2 Tatyana PYUROVA PYUROVA 6/04/1982 182 67 298 288 Zhetyssu
3 Sana JARLAGASSOVA JARLAGASSOVA 21/07/1989 189 77 300 245 Almaty
4 Olga KARPOVA KARPOVA 10/06/1980 184 65 305 295 Zhetyssu
5 Olga NASSEDKINA NASSEDKINA 28/12/1982 190 77 305 295 Zhetyssu
6 Olessya ARSLANOVA ARSLANOVA 13/12/1981 187 71 290 280 Zhetyssu
7 Alena OMELCHENKO OMELCHENKO 19/06/1989 195 78 310 297 Zhetyssu
8 Korinna ISHIMTSEVA ISHIMTSEVA 8/02/1984 184 73 290 280 Zhetyssu
9 Irina LUKOMSKAYA LUKOMSKAYA 19/03/1991 175 73 260 250 Almaty
10 Yelena EZAU EZAU 9/03/1983 174 57 265 260 Irtysh-Kazchrome
11 Marina STOROZHENKO STOROZHENKO 6/06/1985 175 60 270 265 Zhetyssu
12 Irina ZAITSEVA ZAITSEVA 25/09/1982 185 68 301 292 Zhetyssu
13 Yuliya KUTSKO KUTSKO 18/04/1980 190 76 305 295 Neve Shaanan
14 Yana PETRENKO PETRENKO 30/07/1990 180 65 295 285 Astana
15 Lyudmila ANARBAYEVA ANARBAYEVA 12/11/1983 192 72 305 299 Ladoga
16 Inna MATVEYEVA MATVEYEVA 12/10/1978 186 74 305 293 Samarodok
17 Olga DROBYSHEVSKAYA DROBYSHEVSKAYA 22/09/1985 185 75 305 293 Zhetyssu
18 Alexandra ISSAYEVA ISSAYEVA 14/07/1982 180 78 295 285 Rabita Baku
19 Zarina SITKAZINOVA SITKAZINOVA 20/03/1993 182 70 295 280 Gracia KZ

C=Captain  L=Libero